வீடு > செய்தி > தொழில் செய்திகள்

டி-ஷர்ட்டுக்கும் ஷார்ட் ஸ்லீவுக்கும் என்ன வித்தியாசம்?

2023-08-30


டி-ஷர்ட்டுக்கும் குட்டை ஸ்லீவ்க்கும் என்ன வித்தியாசம்?

வேறுபாடு பின்வருமாறு:

1. உள்ளடக்கம் வேறுபட்டது.

டி-ஷர்ட்கள் முதலில் உள்ளாடைகளாக இருந்தன, அவை உண்மையில் மடியில் அரை திறந்த காலர் சட்டைகளாக இருந்தன. பின்னர், அவை இரண்டு தொடர் டி-ஷர்ட்கள் உட்பட வெளிப்புற ஆடைகளாக வளர்ந்தனசட்டைகள்.

குட்டைக் கை சட்டைகள், குட்டைக் கைகள் கொண்ட ஸ்வெட்டர்கள், குட்டைக் கை பருத்தி ஆடைகள் மற்றும் குட்டைக் கை உடைய ஆடைகள் உள்ளன.

2. பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் துணிகள் வேறுபட்டவை.

சட்டைகள்பொதுவாக பாலியஸ்டர் பருத்தி, 100% பருத்தி, மெர்சரைஸ் செய்யப்பட்ட பருத்தி போன்றவற்றால் செய்யப்படுகின்றன.

குறுகிய சட்டைகளின் பொருள் பொதுவாக பட்டு, பருத்தி, கைத்தறி, பாலியஸ்டர், ஃபைபர் மற்றும் பல.

3. வெவ்வேறு புனைப்பெயர்கள்.

டி-ஷர்ட்டுகள் கார்டிகன்ஸ் மற்றும் கார்டிகன்ஸ் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.

குட்டைக் கை அலியாஸ் அண்டர்ஷர்ட், அரைக் கை.

4. வெவ்வேறு பாணிகள்.

டி-ஷர்ட்டுகள் பொதுவாக நீண்ட மற்றும் குட்டையான சட்டைகளுடன் கூடிய இழுப்பறைகளாகும்.

குறுகிய சட்டைகளுக்கான சீரான தரநிலை குறுகிய சட்டைகள் ஆகும்.

டி-ஷர்ட்கள் நீண்ட மற்றும் குறுகிய சட்டைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் குறுகிய சட்டைகளில் குறுகிய கையும் அடங்கும்சட்டைகள், குட்டைக் கை ஆடைகள், குட்டைக் கை சட்டைகள் மற்றும் பிற குட்டைக் கை ஆடைகள், ஆனால் பொதுவாகப் பேசினால், குட்டைக் கை என்பது குட்டைக் கை சட்டையைக் குறிக்கிறது.

இவை இரண்டும் ஒரே வகைப்பாடு அல்ல. டி-ஷர்ட்கள், சட்டைகள், ஜாக்கெட்டுகள் மற்றும் தாவணி ஆகியவை ஆடைகளுக்கான வகைப்பாடு தரங்களாகும். நீண்ட கையுடன் ஒப்பிடும்போது குறுகிய கை ஆடை மட்டுமே. டி-ஷர்ட்கள் பொதுவாக புல்ஓவர், குறுகிய கை மற்றும் நீண்ட கை கொண்டவை.We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept